Olje- og energiministeren er medlem i Naturvernforbundet

Det har kommet frem at Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen er medlem i Naturvernforbundet, og dermed er han medlem i en organisasjon som har markert seg som kanskje den sterkeste kritikeren av småkraftutbygginger. Frps Ketil Solvik-Olsen er kritisk til medlemsskapet hvilket også petroliumsindustrien naturlig nok er.
Småkraftforeninga synes også medlemsskapet kan være noe problematisk fordi Naturvernforbundet ved en rekke anledninger aktivt har motarbeidet en satsning på småskala vannkraftutbygginger.

Imidlertid både tror og håper vi at Riis-Johansen ikke deler Naturvernforbundets grunnholdning når det gjelder småkraftutbygginger. Det vil i så fall være svært problematisk for hele småkraftbransjen.

Les mer her: http://www.tu.no/olje-gass/article194565.ece