OED reduserer kravet til minstevassføring

Olje- og energidepartementet har klagebehandlet en konsesjonssøknad og redusert kravet til minstevassføring i Sværen kraftverk i Balestrand. OED har redusert kravet til minstevassføring fra 300 til 200 liter per sekund, og justert innslagspunktet for sommervannføring.
Olje- og energiminster Terje Riis-Johansen sier i en kommentar til vedtaket at det er et viktig mål å få til utbygging av småkraftverk basert på en effektiv ressursutnyttelse samtidig som miljøet ivaretas. Departementets endringer gir ytterligere 700 MWh, eller 0,7 GWh, elektrisitet, uten at det går på bekostning av naturverdiene i vassdraget. – Dette gjør utbyggingen til et enda bedre bidrag til kraftoppdekkingen og sørger for verdiskaping og næringsutvikling i distriktet, sier Terje Riis-Johansen.

Småkraftforeniga gratulerer grunneierne med konsesjonen og ønsker lykke til med byggeprosessen.