Småkraftforeninga hadde møte med NVE

Småkraftforeninga møtte NVE sist fredag for å diskutere en rekke saker bl.a. konsesjonskøen, pålegg om logging av minstevassføring, marginaltatapsberegninger i nettet samt dataoverføring fra nettselskap til kraftmeglere. Småkraftforeniga presenterte flere problemstillinger og fremmet løsningsforslag til alle sakene. NVE på sin side lovet å gå videre med flere av innspillene.
Småkraftforeninga håper og tror at det skal være mulig å få til bedrede betingelser i flere av sakene.