Færre fikk konsesjon i 2008

Småkraftforeninga har tidligere meldt om at NVE kun klarte å saksbehandle 55 konsesjoner i 2008. En nedgang på 13 fra 2007. Nå er det klart at NVE ga 42 småkraftkonsesjoner i 2008 noe som representerer en samlet produksjon på 510 GWh, eller det årlige strømforbruket til om lag 25 000 boliger.
I tillegg ga OED konsesjoner tilsvarende 226 GWh (11 000 boliger) basert på tidligere NVE-vedtak.

11 søknader ble avslått i 2008.

Småkraftforeninga har kommentert NVEs kapasitet tidligere, og vi mener fortsatt at selve saksbehandlingen må gjøres enklere, og at dette er et like viktig grep som det å ansette flere saksbehandlere.