Fylkesmannen og fylkeskommunen i Møre og Romsdal ønsker å satse på småkraft

Blandingsorganet Møre og Romsdal Fylke, som omfatter Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Møre og Romsdal fylkeskommune, har et underutvalg som heter Energiregionen Møre. For de som fortsatt henger med i organiseringen, så har altså denne Energiregionen utarbeidet en strategisk handlingsplan for energisituasjonen i fylket. Handlingsplanen inneholder en oversikt over småkraftressursene, og Energiregionen Møre foreslår at det skal satses på småkraftutbygging i fylket.
Småkraftforeninga støtter selvsagt denne målsetningen, og vi anbefaler at Energiregion Møre tar kontakt med Småkraftforeningas lokkallag i fylket nemlig Småkraftforeninga Møre og Romsdal, slik at man i fellesskap kan legge til rette for en slik satsning.

Les mer om Energiregionen Møre her: http://www.mrfylke.no/fagom.aspx?m=33951&amid=2365814