Kraftkampen

Gårsdagens oppslag i Nationen (se “Kraftnytt i aviser”) mer enn antyder en farlig tendens. I økende grad kaster de store kraftkonsernene seg på småkrafttoget. Småkraftforeninga er bekymret for utviklingen. Hemnessaken i Nordland er et grellt eksempel på hvordan grunneierne er blitt skviset av et storkonsern, Statkraft, og som Nationen setter søkelyset på, så er historien i ferd med å gjenta seg i Rogaland.
Småkraftforeninga har engasjert seg både i Hemnessaken og i den pågående Ullestadsaken.

Småkraftforeninga ble svært overrasket i 2007 hvor en SP statsråd (Enoksen) faktisk overkjørte grunneierne, til tross for at deres utbyggingsplaner var like gode eller bedre enn Statskraft sin utbygging.

Småkraftforeninga følger nøye med i Ullestadsaken og mener det vil være tilnærmet umulig for nok en SP statsråd å overkjøre grunneiere en gang til.

Småkraftforeninga er også bekymret for at man er i ferd med å børste støvet av ekspropriasjonsinstituttet når det gjelder småkraftretter. Det er en farlig vei som Småkraftforeninga vil advare sterkt mot.