4 saksbehandlere på en konsesjonssøknad

NVE sin konsesjonskø er en gjenganger på disse sidene, og kritikken går på den lange saksbehandlingstiden. Småkraftforeninga har lenge ment at det må gjøres systemendringer i konsesjonsprosessen, og at det ikke er mulig å få ned saksbehandlingskøen ved å utelukkende tilføre mer ressurser selv om det isolert sett er bra.
Som et helt konkret tilfelle på systemfeilen kan et prosjekt som ble konsesjonssøkt i 2007 tjene som et eksemplel:

Prosjektet ble omsøkt og tildelt saksbehandler tidlig i 2007. Saksbehandleren ble byttet et halvt år senere. Saksbehandler nr. to blir byttet ut sommeren 2008, mens saksbehandler nr. 3 ble byttet ved årskiftet 08/09.

På to år har altså prosjektet byttet saksbehandlet 3 ganger og har nå sin fjerde saksbehandler, og saken har kun rukket å bli sendt ut på høring.

Småkraftforeninga mener at dette viser at bemanningssituasjonen hos NVE er for ustabil og at det må foretas grep slik at søkerne ikke blir skadelidende.