Attraktiv småkraft

Kampen om småkraftressursene hardner til og flere kapitalsterke miljøer styrker sine posisjoner i markedet. Fra årskiftet fusjonerte Elkem Fornybar Energi AS og Norsk Grønn kraft AS. I går meldte DN om at Troms Kraft kjøper opp Lier baserte Hydropool.
Småkraften er med andre ord blitt en handelsvare mellom de store energikonsernene, med base i de største byene i Norge. Taperne i dette oppkjøpsspillet kan bli grunneierne i distriktene, som blir stadig mer maktesløse når storkapitalen ringer på døra og ønsker å ta hand om fallrettene deres.

Småkraftforeninga mener denne utviklingen minner om hva som skjedde med oppdrettsnæringen hvor lokale oppdrettsselskaper ble kjøpt opp og hvor markedet i dag kontrollers av en 3-4 selskaper. Småkraftforeninga mener vi ser konturene av en tilsvarende utvikling innen småkraftsektoren noe som er uheldig og vi ber Olje- og energiministeren ta tak i problemstillingen.

Småkraftforeninga vil kontakte departementet for å diskutere saken nærmere.