OED har gitt konsesjon til Berdalselva i Rauma

Olje- og energidepartementet har i dag gitt konsesjon til utbygging av Berdalselva kraftverk i Rauma kommune. Riis-Johansen begrunner konsesjonen og reduksjonen i krav om minstevassføring slik:
“- Det er et viktig mål å få til utbygging av småkraftverk basert på en effektiv ressursutnyttelse samtidig som miljøet ivaretas, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen. Utbyggingen av Berdalselva kraftverk er et godt bidrag til kraftoppdekkingen i Midt-Norge, og sørger for verdiskaping og næringsutvikling i distriktet.”

Departementet har fastsatt sommervannføringen til 200 liter i sekundet. Etter departementets vedtak vil kraftverket ha en årlig produksjon på om lag 12,6 GWh. Dette tilsvarer elektrisitetsbruken til snaut 700 husstander.

Småkraftforeninga gratulerer Berdalselva kraftverk med konsesjonen. Vi har samtidig merket oss at dette er andre sak på kort tid hvor departementet reduserer NVE pålegg om minstevassføring.

Det bør være en korreks til NVE om at kravene settes for høy.