Britisk småkraftforening

Også britene har en forening for småskala vannkraft. Den inkluderer riktignok også større kraftverk. Navnet er The British Hydropower Association, og deres hjemmeside finnes her: http://www.british-hydro.org/