Kapitalpress i småkraft

Elektronett.no har i dag en artikkel om kapitalpresset og usikkerheten som preger næringen for tiden. Fallende kraftpriser, finanskrise og en støtteordning i det blå, gjør at mange velger en utbygningspartner framfor egen utbygging.
Elektronett.no har, som Småkraftforeninga, tatt tak i dette og poengterer at den uavklarte situasjonen påvirker eierstrukturen i småkraftmarkedet.

Les hele artikkelen her: http://www.elektronett.no/default.asp?menu=2&id=789