Forsinket 420 kV mellom Sogn og Fjordane og Sunnmøre

Statnett kritiserer NVE for treg sakabehandling. Det er jo i seg selv ingen nyhet, og denne gangene er det den planlagte høyspentlinja mellom Sogn og Fjordane og Sunnmøre som skulle få slutt på kraftkrisa i Midt-Norge som blir utsatt med minst ett år.
Statnett påpeker at kraftkrisa ikke vil bli løst før i 2013, noe som vil forargre småkraftprodusentene i NO1 mens produsentene i NO2 fortsatt kan regne med en høyre områdepris enn i NO1 området.