EBL tar omkamp om naturhestekraftprinsippet

Energibedriftenes Landsforening gir seg ikke og ønsker å beholde det utdaterte naturhestekraftprinsippet som erstatningsprinsipp også i fremtiden. EBLs halmstrå er at de mener Høyesterett i Ulebergdommen antydet et skille mellom separat påregnelige utbygninger og de som ikke er det, og at naturhestekraftprinsippet fortsatt skal gjelde for ikke separate utbygninger.
Småkraftforeninga er sterkt uenig i dette og mener det er underlig at EBL ønsker å videreføre et erstsatningsprinsipp som Høyesterett mente var helt uegnet som erstatningsprinsipp for småkraftretter.

Det er skuffende at EBL prøver å opprettholde en erstatningspraksis som i realiteten har frarøvet mange grunneiere store verdier. Småkraftforeninga trodde den tid var forbi.

I den konkrete saken har EBL erklært partshjelp til SKS Produksjon AS gjeldende en mulig utbygging på Saltfjellet.

Saken er fremmet for Kjæremålsutvalget, og Småkraftforeninga vil vurdere å gi partshjelp til ankemotparten.