Ny spørreundersøkelse kartlegger almennhetens holdninger til vann og vassdrag

Norsk Institutt for naturforskning (NINA) har på oppdrag fra NVE utarbeidet en spørreundersøkelse som skal undersøke almennhetens forhold til vann og vassdrag, kraftutbygginger inkludert. Småkraftforeninga oppdaget undersøkelsen først på Turistforeningens hjemmesider (http://www.turistforeningen.no/article.php?ar_id=17252&fo_id=15). Til tross for at Turistforeningen har søkt om å bygge flere småskala vannkraftverk (ett innenfor et landskapsvernområde), så har Turistforeningen markert seg som en av landets største motstandere av (andres) småkraftutbygginger.
Det kan således være en reell fare for at undersøkelsens utvalg kan være skjev, og for å rette opp denne mulige feilkilden, legger vi ut linken også på våre hjemmesider med en oppfordring til å svare på undersøkelsen: https://www.questback.com/stiftelsennorskinstituttfornat/dnt3/