Fjellkraft AS er til salgs

Fjellkraft AS som er en av Norges største utbyggingsselskaper med 1 TWh i portefølgen er ute etter nye eiere og er blitt en het oppkjøpskandidat. Småkraftforeninga har kun for kort tid siden skrevet om at Elkem Fornybar Energi fusjonerte med Norsk Grønnkraft, og at Troms Kraft kjøpte opp Hydropool. Og nå er den tredje oppkjøpskandidaten på kort tid klar.
Fjellkraft AS eies i dag av Selvåg Invest, Sundt AS, Tunturiv Oima Oy Ltd. med flere.

Dermed vil det trolig gå mot en ytterligere konsollidering i småkraftbransjen, og Småkraftforeninga vil ikke være overrasket over at flere selskaper om kort tid får nye eiere. Uten å spekulere for mye så merker vi oss at flere av de sentrale selskapene har finske eiere, deriblant Fjellkraft.

Det kan også synes som om det er en strategi blant utbyggingsselskapene å samle opp flest mulig fallretter og konsesjoner får så å selge portefølgen videre.

Småkraftforeninga mener at det er uheldig at stadig flere fallretter konsentreres på færre hender.

Les mer om saken her: http://www.europower.com/site/ep_article.php?artid=5105