Fullt nett i Hjelmeland

Det dukker opp stadig flere eksempler på at nettkapasiteten er sprengt slik at småkraftprosjekter stopper opp. Sist ut er Lyse Elnett sitt nett i Hjelmeland i Rogaland.
I dette konkrete eksemplet jf. artikkel:http://www.bygdaposten.no/nyhet.cfm?nyhetid=485, går det frem at småkraftprosjektet er satt på vent.

Småkraftforeninga skal ikke ta stillingen til hva som er sagt og lovet i denne konkrete saken, men denne konkrete situasjonen eksemplifiserer på en god måte problematikken med fulle nett og det faktum at småkraftpotensialet dermed ikke kan realiseres.

Småkraftforeninga vil bruke dette eksemplet i vårt videre arbeid med nettproblematikken.