Regjeringen styrker Enova

Som et ledd i regjeringens krisepakke vil Enova bli styrket 1,2 mrd. kr i 2009. OED begrunner den særskilte satsningen med at den skal sikre viktige arbeidsplasser i en nedgangskonjunktur. Ved å kanalisere satsingen gjennom etablerte programmer i Enova, kan prosjektene raskt settes i gang.
Småkraftbransjen blir ikke direkte berørt av styrkingen, siden vi ikke har noen programmer hos Enova. Småkraftforeninga har imidlertid foreslått at Enovas midler (energifondet) skal kunne nyttes til å forskuttere nettkapasitet. Dette blir enda mer aktuelt nå når Enova styrkes vesentlig.

Det mest positive for småkraften er at det skal gjennomføres et program for inntil 5.000 ladestasjoner for el-biler og plug-in hybridbiler. Det vil på sikt være med på å legge til rette for en elektrifiskering av transoprtsektoren.

Les mer her: http://www.regjeringen.no/nb/dep/oed/pressesenter/pressemeldinger/2009/kraftig-okning-i-enovas-rammer.html?id=543789