Riis-Johansen bekymret for nettkvaliteten

I en tale i desember i fjor, uttrykte olje- og energiministeren bekymring for om strømnettene vil tåle klimaendringene med mer ekstremvær. Riis-Joahnsen sa at vi må forsikre oss om at fremtidige investeringer kommer i gang tidsnok, slik at sikkerheten opprettholdes. Det er vår oppgave å sørge for at reguleringen av kraftbransjen sikrer en rasjonell avveining mellom avkastning til eier, leveringskvalitet og pris til forbruker.
Riis-Johansen sa videre at vi nå stor ovenfor en stor bølge av nye investeringer i nettet, og at må NVE overvåke utviklingen. Noe av det viktigste for statsråden er å sørge for god forsyningssikkerhet også i tiden fremover.

Småkraftforeninga mener det er positivt at statsråden er så tydelig på at det skal investeres mye i nettinfrastrukturen, noe som vil også komme småkraftprodusentene til gode.