Ulogisk regelverk hindrer samarbeid i Jølstra

Nationen melder i dag om utbyggingskrøll i elva Jølstra i Sogn & Fjordane. På grunn av nye hjemfallsregler må grunneierne velge mellom det å selge fallretten eller avstå egen utbygging pga. av krav om hjemfall siden industrikonsesjonsloven forbyr leie av fall med en forventet effekt på over 4000 naturhestekrefter. Fallet inkluderer om lag 100 rettighetshavere som betår av Sunnfjord Energi og mange grunneiere.
Småkraftforeninga mener det vil være uheldig at grunneierne “tvinges” til å selge sine fallretter noe som effektivt vil hindre en samarbeidsmodell.

Ler mer om saka her: http://www.nationen.no/nyhet/article4078976.ece