Småkraftforeninga møtte Olje- og energiministeren

Småkraftforeninga møtte i dag olje- og energiminister Terje Riis-Johansen. Daglig leder og nestleder i Småkraftforeninga presenterte en 10 punkts tiltakspakke for statsråden. Vi la spesielt vekt på nettproblematikken hvor vi støtter OEDs forslag om investeringsplikt m.v., behov for sertifikater og balanseavregningsproblematikken.
Statsråden var interessert i temaene og sa at han vil vurdere flere av våre konkrete innspill.