Egenkapitalkravet kveler mange småkraftprosjekter

Synkende kraftpriser og en generell skjerpet utlånspraksis, er i ferd med å kvele mange småkraftprosjekter. Småkraftforeninga mener nå behovet for sertifikater eller annen støtte er større enn noensinne. Fallende kraftpriser og uroen i finansmarkedene, kan medføre at svært mange av de 450 konsesjonssøkte prosjektene ikke vil bli realisert selv om de får konsesjon.
Egenkapitalkravet med en kraftpris på 30 øre/kWh og en investeringskostnad på 2,5 kr/kWh blir fort 20-25%, noe som de færreste klarer uten videre.

Av den grunn må Regjeringen få en eller annen støtteordning på plass snarest. Klimaforliket inneholder formuleringer om at vi skal få en eller annen støttordning mens vi venter på det de svensk-norske sertifikatene.

Bygging av småkraftverk er dessuten et svært effektivt motkonjunkturtiltak som vil ha en særlig distriktsprofil.