Norge vil implementere EUs fornybart direktiv

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen, som for noen måneder siden prøvde å distansere seg fra direktivet, sier nå at Norge vil implementere direktivet. Norge vil dermed innlede konkrete forhandlinger med EU med det første. Direktivet er svært ambisiøst med det etterhvert kjente slagordet 20-20-20 innen 2020.
For småkraftens vedkommende knytter det seg størst forventninger til direktivets artikkel 14, som omhandler nettinfrastrukturen. Direktivet fastslår at ny fornybar energiproduksjon skal sikres nettilgang, og at slik energi skal prioriteres i nettet.

Småkraftforeninga støtter således en implementering av fornybar direktivet i Norge, og har en implementering av direktivet som ett av 10 punkter som vil utløse ny fornybar kraft i Norge.

Les mer her: http://www.tu.no/energi/article197638.ece