Småkraftforeninga har avgitt to høringsuttalelser

Småkraftforeninga har kommet med innspill til to høringssaker; 1. Forslag til endringer i energiloven og 2. revidert utkast til nye balanseavregningsregler. Begge uttalelsene er lagt ut i dokumentbasen.