Stort potensiale for småskala vannkraft i Europa

En ny EU rapport tar for seg småkraftpotensialet i EU. Rapporten har kartlagt om lag 21 000 småskala vannkraftverk rundt om i Europa, og om lag 1900 av disse er i Sverige. Totaleffekten i EU området var i 2006 13000 MW. Dette kommer trolig til å øke til 16000 MW i 2020.
I Sverige var total installert effekt i 2006 om lag 1200 MW som produserte om lag 4,5 TWh per år. Sverige har et uutnyttet potensiale på om lag 2,7 TWh.