Ny naturmangfoldlov kan stoppe småkraftverk

En helt ny lov skal snart behandles i Stortinget. Navnet på den nye loven er Naturmangfoldloven og det er bare å lære seg det navnet først som sist. Naturmangfoldloven vil erstatte dagens Naturvernlov, og uten å gå inn i alle endringsdetaljene, kan lovforslaget oppsummeres med at “alt blir strengere” og arter gis et strengere vern.
Loven vil innføre nye begreper som “utvalgte naturtyper” og “prioriterte arter”.

Loven får dessuten økt status og rang i forhold til andre sektorlover. Loven inneholder dessuten svært mange forskriftshjemler (nesten 30 i tallet), noe som gjør at staten i praksis kan overstyre og overkjøre kommunene. Den planlagte interaksjonen med Norges kanskje viktigste lov, nemlig plan- og bygningsloven, er omfattende og den nye Naturmangfoldloven vil i realiteten omgjøre PBL til en vernelov hvis staten ønsker dette.

Småkraftforeninga har ikke ressurser til å gå tungt inn i den videre prosessen med Naturmangfoldloven, men støtter seg på det arbeidet som blant annet NORSKOG gjør.