Nye balanseavregningsregler rammer vindkraften

Vindkraftforeninga er som ventet også sterkt kritiske til forslag om nye balanseavregningsregler. Småkraftforeninga har forlengst pekt på at de nye reglene vil innebære økte kostnader for uregulert småskala vannkraftproduksjon. Vi har også sett at kostnadene vil øke enda mer for vindkraftproduksjonen som er enda mer “av og på” enn småkraften.
Vindkraftforeninga NORWEA har nå beregnet at de nye reglene vil koste dem nær 5 øre/kWh ekstra. NORWEA slutter seg til Småkraftforeningas krav om et unntak fra tp-prismodellen på produksjonen for all uregulert kraftproduksjon opp til 10 MW.

Les mer her: http://www.montelpowernews.com/