NVE lanserer ny interaktiv nett-tjeneste

Alle vassdragskonsesjoner kan nå hentes frem i en spesialutgave av NVE Atlas, og brukere av NVE Atlas har fått en rydding og oversiktlig måte å finne frem til status for konsesjonene. Se link for interaktivt kart: http://arcus.nve.no/website/vannkraftverk/viewer.htm
Link til forklaring: http://www.nve.no/FileArchive/89/Vassdragskonsesjoner%20i%20NVE%20Atlas.pdf

Småkraftforeninga har lenge latt seg imponenere av NVEs interaktive nettbaser over småkraftressursene. Denne nye oversikten er også svært imponerende, og Norge bekrefter sin posisjon som det landet i Europa (og trolig også Verden) som har den mest komplette oversikten over vasskraftressursene og nå også oversikt over utbygde eller omsøkte prosjekter.