Oppdatert program

Nytt og oppdatert program, blant annet med oversikt over messeutstillerne. Link til påmelding:
Årsmøte i Småkraftforeninga- Fagdager og småkraftmesse 2009

Småkraftforeninga ønsker velkommen til årsmøte den 18 – 19 mars på Rica Parken Hotell i Ålesund. Samtidig med årsmøte vert det arrangert fagkonferanse med aktuelle tekniske, økonomiske, og næringspolitiske foredrag og Småkraftmessa 2009 der 50 aktører innen småskala vasskraft har utstiling. I tilegg kan vi i år tilby kurset ” Fra grunneier til El verksjef ” på ettermiddag den17 mars og på føremiddag den 19. mars.
Hovedtaler i år er medlem i Energi og Miljøkomiteen Ketil Solvik-Olsen som vil ta for seg småkraftverka sin plass i det framtidige energisystemet og behov for stabile rammevilkår.

Program onsdag 18. mars
09.00 – 11.00 Registrering og besøk på Småkraftmessa
11.00 – 11.20 Åpning ved styreformann Trond Ryslett og daglig leder Bjørn Lauritzen
11.20 – 11.50 Småkraftverka sin plass i det framtidige energisystemet og behov for stabile rammevilkår ved Medlem i Energi og miljøkomiteen på Stortinget Ketil Solvik-Osen
11.50 – 12.10 Kjem el sertifikatsystemet til å levere og kva vil det koste? Ved Berit Tennbakk, Econ Pöyry
12.10 – 12.30 Elektrifisering av transportsektoren – vår nye storkunde – Informasjonssjef i Toyota Norge Per Arne Skramstad
12.30 – 13.00 EU sitt fornybardirektiv og internasjonal satsing på fornybar energi – Mari Hegg Gundersen – NVE
13.00 – 15.00 Lunsj og besøk på Småkraftmessa
15.00 – 17.00 Politisk debatt om fornybar energi
Tema: Nytt departement for fornybar energi FED – EU sitt fornybardirektiv – El sertifikat – Evaluering av Energilova med nytt regelverk for nettilknytning – Energiforliket – et bredt framtidig politisk forlik for en langsiktig politikk?
Debattleder: Bjørn Lauritzen Småkraftforeninga
Deltakere: Medlem i Energi og miljøkomiteen Terje Åsland AP, Erling Sande SP, Ketil Solvik-Olsen FRP, Marius Holm fra Bellona og Trond Ryslett fra Småkraftforeninga.
I tillegg vil det bli gode muligheiter å delta med spørsmål fra salen.
17.00 – 18.30 Pause med kaffe, frukt og besøk på Småkraftmessa
18.30 – 19.30 Årsmøte i Småkraftforeninga for medlemmer
20.00 – Festmiddag med underholdning av Harald Grytten, Anita Valderhaug og Bjørnar Myhr
Program torsdag 19. mars
08.30 – 09.00 Konsesjonsbehandling – Internkontroll – Minstevassføring og nyheiter fra NVE ved Øystein Grundt og Ivar Sægrov
09.00 – 09.15 Dokumentasjon av minstevassføring og utstyr til dette ved Bjarte Skår, BrDahl
09.15 – 09.30 Det nye regulerkraftregime og kraftsalg i spottmarkedet ved NEAS.
09.30 – 09.45 Prissikring og forvaltning kraftproduksjonen ved Bergen Energi
09.45 – 10.30 Pause med kaffe og frukt. Besøk på Småkraftmessa og utsjekking på hotellet
10.30 – 11.00 Nett tariffer og innmatingskostnader ved Svein Sandbakken, EC – group
11.00 – 11.15 Grunnavtaler og nabosamarbeid ved Terje Engvik, NB – Småkraftprosjekt
11.15 – 11.20 Forsikrings av små kraftverk ved Heyerdahl Brokers
11.20 – 12.00 Pause med kaffe og besøk på Småkraftmessa – Utsjekking på hotellet
12.00 – 12.25 Små kraftverk, arv og generasjonsskifte ved Petter Sætre, Sparebanken Møre
12.25 – 12.50 Lokalt kraftverk i regi av grunneigarar ved Egil Berge, Eidsdal kraftverk.
12.50 – 13.00 Oppsummering, avslutning og informasjon om utflukter
13.00 – 14.00 Lunsj (På båttur er lunsjen om bord i båten )
13.15 – 17.40 Anledning til å delta på båttur til Hjørundfjorden
14.00 – 16.30 Anledning til å delta på busstur til Bergelva minikraftverk

Vi har i år 2 alternativ til utflukter til nye små kraftverk i distriktet
Kofferter og bagasje kan takast med på båt og buss rett til flyplassen på Vigra. Båt og busser går deretter til Ålesund sentrum.

Båttur på Hjørundfjorden og besøk på Vågen kraft AS
Etter møtet er mulig å delta på båttur http://www.62.no/default.aspx?menu=621&id=54 til Hjørundfjorden og besøk på Vågen kraft www.elvekraftverk.no
Lunsjen blir servert om bord på båtane.
Båt 1 har 45 plasser og båt 2 har 95 plasser og den vil også besøke et kraftverk til på turen.

Informasjon om Vågen kraft AS
Byggeår 2007 – 2 x Pelton fra Fadum Tekniske og generatorer fra Leroy Somer
Fall 265 meter, rørgate Ø 900 Duktile og 1000 mm GRP, total lengde 1350 meter
Installasjon 4800 kW og 20 GWh, eigt av 6 familier på gardane Finnes og Sætre i Hjørundfjorden

Båtane returner til kai på Vigra/Valderøy og busser kjører direkte til flyplassen og deretter til Ålesund sentrum. Passasjerer på båt 1 skal vere på flyplassen seinast kl 17.40 og korresponderer med SAS til Oslo som går kl 18.30 og passasjerer på båt 2 skal vere på flyplassen 19.15 og korresponderer med SAS fly til Oslo går kl 20.25.

Busstur og besøk på minikraftverket Bergelva kraft AS
Etter lunsj er det mulig å delta på busstur til Bergelva kraft AS på Krogsætra på Vatne

Informasjon om Bergelva kraft AS
Byggeår 2007 – Pelton fra Industri Link og generator fra
Fall 160 meter, rørgate Ø 400 mm GRP og lengde 700 meter
Installasjon 320 kW og årsproduksjon 1,8 GWh
Eigt av grunneigaren på Krogsætra

Bussen kjører til Vigra flyplass og er der seinast kl 16.30 og deretter til Ålesund sentrum.
Korresponderer med SAS til Bergen som går kl 17.25 og Norwegian til Oslo som går kl 17.45

Kurset ” Fra grunneier til El verksjef ” i salen Amfi

Tirsdag 17. mars 16.00 – 20.00
16.00 – 16.30 Fra Grunneier til E verksjef
16.30 – 17.30 Grunnavtaler og nabosamarbeid
Pause
18.00 – 19.00 Hydrologi og slukevne, melding og konsesjonssøknad
19.00 – 20.00 Finansiering av små kraftverk
Torsdag 19. mars 08.30 – 13.00
08.30 – 09.15 Nord Pool og kraftmarkedet
09.15 – 10.00 Skiping av selskap og avtaler
Pause med besøk på Småkraftmessa og utsjekking fra hotellet
11.00 – 13.00 Ledelse, drift og styrensvar – Regnskap og likviditet – Lokalsamfunn og ringvirkninger
Påmelding på egne link på www.småkraftforeninga.no
For stand på Småkraftmessa 2009, ta kontakt Trond Ryslett på trrys@tussa.com
Deltakere med stand på Småkraftmessa 2009
ABB AS – Divisjon kraft
APS Norway AS
Bevi Teknik & Service AB
Blåfall
Brødrene Dahl AS
Bystøl AS
Deif AS
Dekar as
Elit
Encono LTD
Energi-Teknikk AS
Enerquip
Entreprenørservice AS
Europower AS & Energi Forlag
Fadum Tekniske AS
Fjellkraft AS
Fjord Energi
Gauldal Consult AS
General Cable Norge AS
Gjensidige Forsikring
HM Elektro Automatikk AS
Hobas Scandinavia AB
Hydroenergi AS
Hydroplan AS
Hydpro AS
IKM Instrutek AS
Industri Link AS
Ing.Ivar Pettersen AS
Kap-Horn Energi AB
Koncar Generators & Motors Inc
Landkreditt Bank AS
Malte Winje Automasjon Sør AS
Marintech AS
Mesta
Minikraft AS
Møre Trafo
Norconsult
Nordmøre Energiverk AS
Norhard AS
Norsk Kraft ASA
Omniwatt AG
Rovas AS
Ryfylke Elektro AS
Saint – Gobain Vann og Avløp
Small Turbine Partner AS
Småkraftkonsult AS
Sparebanken Møre
Sparebanken Vest
Spetals Verk AS
Sweco Grøner AS
Teksal Hineco AS
Tinfos AS