Småkraftverk fikk byggeskikkspris

Sirdal Kommunes byggeskikkpris for 2008 ble torsdag tildelt Småkraft AS for Oftedal kraftverk. Prisen er ifølge kommunen gitt til “Eit bygg som hever den lokale byggeskikk og er eit svært godt døme på samspel mellom ny teknologi og naturlege element. Bygningen har flott tilpasning til kulturlandskapet og er til inspirasjon for andre småkraftutbyggjarar.” Småkraftforeninga gratulerer Oftedal kraftverk med tildelingen. Småkraftforeninga mener tildelingen av en byggeskikkspris til et småkraftverk, på en god måte illustrerer at etableringer av småkraftverk ikke er en belastning for nærmiljøet men snarere kan være et positivt element.
Denne byggeskikksprisen vil dermed være med på å gi hele småkraftbransjen et positivt omdømme.