Mongstad sprekker med 25 mrd. kr

Regjeringen vurdere å etablere et CO2-fangst opplegg på Mongstad, men allerede nå er det varslet en 4 dobbelt budsjettsprekk. 25 milliarder kroner er ufattelig mye penger og selv om formålet er edelt er det all mulig grunn til å spørre seg om noen av disse pengene kan nyttes på en annen og mer effektiv måte.
For å sette det i perspektiv: 25 milliarder kroner ville realisert om lag 20 TWh med småskala CO2-fri vannkraft i Norge, altså hele det praktiske potensialet.

Nå er ikke Småkraftforeninga i mot en satsning på nye teknologier, men poenget er at vi har et stort uutnyttet potensialet som ikke løses ut pga. flaskehalser i nett, konsesjonskø og manglende støtteordninger.

Hadde man brukt bokstavelig talt en brøkdel av hva man kan ende opp med på Mongstad, så hadde vi i stor grad løst alle de ovennevte flaskehalsene.

Les mer her: http://www.dn.no/energi/article1606671.ece