Millionerstatning til kraftverksbønder

Fire bønder frå Maldal i Sauda er i Gulating lagmannsrett tilkjent 1,5 millioner kroner i fallrettsleie hvert år til evig tid. Ytterligere en grunneier får nesten det samme (1,1 millioner kroner per år) ålene.
Det er Elkem Saudefaldene som er i gong med ei større kraftutbygging i Sauda, som skal betala pengane til bøndene.

I tingretten blei dei fire saudabøndene tilkjent ein eingongssum på 28 millionar kroner, men dei ønskte ein årleg leigesum då saka kom opp i lagmannsretten. Røldals-bonden var tilkjent rundt 26 millionar i ein eingongsum i tingretten. Pengane er kompensasjon fordi grunneigarane ikkje sjølv får høve til å bygga kraftverk i, og skal gjenspegla kor mykje dei kunne ha tent om dei fekk bygga ut vasskraft-ressursane sjølve.