Enova prioriterer bygg og varme

Enova sier i en pressemelding at den økte tilskuddspotten på 1,2 mrd. kr, fort og fremst skal brukes til energiøkonomiserende tiltak, og ikke til å utløse ny fornybar energiproduksjon. Nå kan ikke Småkraftforeninga være særlig skuffet over dette, siden vi ikke er inne i Enovas programmer (og heller ikke ønsker å være det), men det er likevel noe underlig siden Klimaforliket sier at vi skal få investeringsstøtte mens vi venter på sertifikatene.
Statsråden ga heller ingen avklaring på dette spørsmålet sist vi hadde møte med ham.

En kan derfor spekulere i om Klimaforliket er forpliktende, eller kun en “festtale”.

Les mer her: http://naring.enova.no/sitepageview.aspx?articleID=2487