Småkraftforeninga inngår samarbeidsavtale med advokat Bendik Christoffersen.

Småkraftforeninga utvider våre medlemsfordeler med en ny samarbeidsadvokat. Hensikten er å gi medlemmene en valgmulighet noe som kan være nødvendig pga. av mulige interessekonflikter.

Ved å innlemme advokat Bendik Christoffersen i advokatfirmaet Thommessen, mener vi at vi har styrket medlemsfordelene siden Christoffersen har særlig kompetanse innen selskaps- og skatterett.

Thommessen er et av landets største forretningsjuridiske advokatfirmaer med særskilt kompetanse blant annet innen energirett/klimarett, skatt/avgift, selskapsrett/restrukturering og øvrige forretningsjuridiske områder. Bendik Christoffersen har 10 års erfaring som advokat for kraftbransjen og har særlig kompetanse innen skatt/avgift (herunder kraftverksbeskatning), selskapsrett/restrukturering og energi-/vassdragslovgivning.

Medlemsfordelen tilsvarer den eksisterende avtalen med Haavind (som forsetter), nemlig at medlemmer av Småkraftforeninga gis rett til gratis konsultasjon på telefon eller ved e-post knyttet til den enkelte sak/forespørsel innenfor en tidsramme på en halv time.

Kontaktinfo:

Direkte tlf: 23 11 12 59
Telefaks: 23 11 10 10
Mobil: 957 72 936
Email: bch@thommessen.no

Sekretær: Eva Borgersen
Direkte tlf: 23 11 13 13
Email: ebo@thommessen.no