Småkraftforeninga inngår samarbeidsavtale med Dekar AS

Småkraftforeninga utvider våre medlemsfordeler med en ny samarbeidsavtale.

Dekar AS består av et knippe jordskiftekandidater og som forhandler frem eiendomsavtaler, håndterer spørsmål om arealbruk, og er aktive rådgivere innen eiendomsjuss. Oppdragsgivere er både private og offentlige grunneiere.

For Småkraftforeningas medlemmer er det særlig deres kompetanse og erfaring med å avklaring av fallrettigheter – herunder andeler i sameier, vegretter, rett til rørgater mv. i forbindelse med utnytting av vannfall til kraftproduksjon, som gjør at vi har inngått denne samarbeidsavtalen. Dekar AS kan bidra til å løse opp fastlåste bruksforhold og få ny giv i nabosamarbeid.
Samarbeidet innebærer følgende for Småkraftforeningas medlemmer:

Medlemmene gis gratis førstekonsultasjon, begrenset oppad til en time.
Det gis videre 10% rabatt på den enhver gjeldende timesprisen for oppdrag ut over en time.
Det gis 50% rabatt på den årlige Eiendomsdagen (fagdag).som dekar AS arrangerer 2. april 2009 i Stjørdal (program på dekar sine hjemmesider).

For mer generell informasjon og kontaktinformasjon vises det til Dekars AS sine nettsider: www.dekar.no