Riis-Johansen vil kutte ut el-kraft til oppvarming

“Jeg blir deprimert når jeg ser nye prosjekter basert på el-kraft”. Det var kraftsalven Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen kom med under byggkonferansen i regi av Enova SF i Trondheim nylig. Statsråden mener vi må bli mer opptatt av det som kommer ut av skogen. Det er feilslått tenkning å holde fast ved el-oppvarming. De som benytter el-oppvarming i nye bygg i 2009 gjør rett og slett ikke jobben sin. Vi kan ikke fortsette med dette i Norge sa Riis-Johansen.

Småkraftforeninga er på ingen måte imot bioenergi til oppvarming, men mener fortsatt at el er bedre enn olje- og gassfyring i de tusen hjem. Hvis man i tillegg tar med transportregnestykket for bioenergi (under forutsetning av at hogstmaskiner, lassbærere og tømmerbilene kjører på vanlig fossilt diesel – noe de gjør i dag), er det heller tvilsomt om det er noen klimagevinst overhodet ved bruk av bioenergi.