Småkraftverkens Riksförening ønsker å bytte navn

Vår svenske søsterorganisasjon ønsker å bytte navn og inkludere større småkraftverk. I dag organiserer Småkraftverkens Riksförening kun kraftverk under 1,5 MW, og er således betydelig mer småskala enn Småkraftforeninga. Imidlertid er det forslag om et navnebytte til Svensk Vattenkraftförening samtidig som effektgrensen heves til 10 MW, altså tilsvarende vår øvre grense.
Fra begrunnelsen har vi sakset følgende:

“Småskalighet” i sig är ett ord att vara stolt över. Men tyvärr förknippas detta ord i energidebatten med en ”hobbyverksamhet” som inte är av någon större betydelse i ett energi- och klimatsammanhang. Detta leder till att vi som förening ofta blir utestängda från de avgörande energisammanhangen och betraktade som ett litet ”särintresse”. Vi blir utelämnade till att föra en debatt och kamp om vårt ”särintresse” med andra ”särintressen”, inte minst Sportfiskarna, som med sina stora administrativa resurser och med stöd från Naturvårdsverket aggressivt bekämpar den småskaliga vattenkraften. En första åtgärd är därför att ta bort ordet ”småkraftverk” i föreningsnamnet, varför styrelsen föreslår att Småkraftverkens Riksförening (SRF) byter namn till Svensk Vattenkraftförening (SVAF).”

Småkraftforeninga mener at i Norge har det vært en betydelig fordel å spille på nettopp småskalighet som en motpol til de store magasinkraftverkene. Det har gitt oss betydelig politisk goodwill.

Les mer på deres hjemmeside: http://www.sero-srf.se/