Millionerstatning til Hardangergrunneiere

BT meldte i går om at Gulating lagmannsrett før Jul dømte Statkraft Energi AS til å betale to grunneiere på Isberg i Ullensvang til sammen 7,5 millioner kroner i erstatning for fallrettar. Nå er det klart at Statkraft ikke kommer til å anke. Gulating-domen blir dermed stående. Grunneigarane får nå utbetalt mer enn fem ganger så mye i ekspropriasjonserstatning enn Hardanger tingrett og mindretallet i Gulating mente de skulle ha.
Erstatningssaka gjelder et femti meter høgt fall mellom Øvre og Nedre Bersåvatn kraftanlegg, som Statkraft bygde ut i 2003. Dommen er interessant for langt flere grunneiere enn de på Isberg, fordi dette er en av de første etter at Høyesterett slo fast at fallverdi skal utregnes fra markedsverdi.

Ikke berre får kraften langt større verdi for grunneierne. Dee får også mulighet til å bygge ut og selge kraften sin selv.

Styremedlem i Småkraftforeninga Magnar Lussand sier at dette kort og godt betyr en helt annen verdisetting av fallrettar. Nå må alle være klar over at de ikke lenger må selge verdifulle retter for knappar og glansbilder, slik det er blitt gjort før..

Les hele saka her: http://www.bt.no/lokalt/hordaland/article795568.ece