Stort småkraftmøte i Austefjorden på Sunnmøre

Onsdag 18. februar ble det avholdt et stort småkraftmøte i Austefjorden, hvor om lag 50 småkraftinteresserte hadde møtt opp. Deltagerne representerte hele 11 små kraftverk i drift og tre under bygging. Primus motor på møtet var Småkraftforeningas egen styreformann Trond Ryslett.
Foredragsholderne omfattet Turid Sevaldsrud og Bjarte Maroni fra Nordmøre Energiverk NEAS – som forøvrig Småkraftforeninga har inngått en ny avtale om fortsatt samarbeid om kraftomsetning (og som vil bli informert om med det første).

Sparebanken1 Volda – Ørsta informerte om den økonomiske situasjonen i Norge og forhold rundt det.

Veterinær og kraftverksentusiast Olav Hauso tok for seg energisituasjonen i verden og verdensøkonomien generelt. Foredraget ga interessant innføring i økonomisk vekst, substansen i verdens verdipapirer og den økonomiske vekstens avhengihet av energi.

Det er tydelig at veterinærer på Sunnmøre har en noe utvidet kompetanse i forhold til sine kolleger andre steder.

Møtet var svært vellykket og Småkraftforeninga oppfordrer gjerne andre lokale småkraftmiljøer til å gjennomføre tilsvarende møter, da slike samlinger har en stor informasjonsverdi blant interesserte og sørger for at oppdatert kunnskap spres.