Enova støtte kreves tilbakebetalt

Enkelte har undret seg over Småkraftforeningas motstand mot å la seg innlemme i et Enova-program. Foruten en nitidig nåløyepraksis, forteller TU om at flere som har mottatt støtte fra Enova, nå kanskje må betale støtten tilbake. Dette illustrerer på en sjelden god måte at et eventuelt tilsagn om støtte fra Enova uansett ikke vil kunne tillegges vekt i investeringsbeslutningen, og da er jo poenget borte.
Småkraftforeninga har hele tiden ønsket et rettighetsbasert system som vil på en helt annen måte kunne tillegges vekt når en investeringsbeslutning skal fattes.

Å gå rundt å lure på om den tildelte støtten skal kunne kreves tilbake flere år etter at kraftverket er bygget, vil være helt uakseptabelt.

Småkraftforeninga har hele tiden ment at et rettighetsbasert sertifikatsystem er den optimale løsningen, og gjerne et eget norsk system mens vi venter på svenskene.

Les mer om tilbakebetlingskravet her: http://www.tu.no/energi/article199052.ece