NEAS-avtalen er fornyet

Småkraftforeninga har kommet til enighet med Nordmøre Energiverk AS (NEAS) om en ny rammeavtale gjeldende for Småkraftforeningas medlemmer. Avtalen som fortsatt er markedets beste kraftomsetningsavtale, tar blant annet høyde for innføring av nye balanseavregningsregler slik at NEAS-avtalen nå tilbyr en fast pris for begge prismodellene (en-pris og to-pris). De nye balanseavregningsreglene er imidlertid ennå ikke endelig vedtatt, men vi forventer en avklaring i løpet av kort tid. Småkraftforeninga har fått gjennomslag for et unntak fra den dyrere topris-modellen, men innslagspunktet er ennå ikke fastsatt (men forslaget er på 1 MW).
Småkraftforeninga mener den nye rammeavtalen er svært god og er uten tvil meget konkurransedyktig. Her kan mange småkraftverk spare betydelige beløp årlig.

Kraftverk som ønsker å benytte seg av denne medlemsfordelen kan kontakte:
Turid H. Sevaldsen, 71 56 55 58/992 81 504, turids@neas.mr.no for mer info.