Energiplan AS er konkurs

Energiplan AS i Lyngdal har produsert vannturbiner til en rekke mini- og småkraftverk i Norge. Selskapet er nå begjært konkurs.
Informasjon om Energiplan AS finnes her: www.energiplan.no