Venstre vil ha skattelette for ny fornybar energi

Venstre har så smått begynt valgkampen og fra deres egen hjemmeside har vi sakset følgende: “Særlig er det viktig med en forsterket innsats på fornybar energi og energiøkonomisering. I tillegg foreslår vi skattestimuli i mer miljøvennlig retning. Et eksempel er bedre avskrivningssatser for investeringer med påviselig klima- og miljøeffekt og egne og bedre satser i SkatteFUNN-ordningen for miljø og klimaprosjekter”.
Alt dette i følge stortingsrepresentant Andre N. Skjelstad, N-Trøndelag.

Småkraftforeninga betrakter i så måte at småskala kraftverk har en påviselig klima-og miljøeffekt og vi har lenge arbeidet for økte avskrivningssatser for småkraftevrkene, da disse som kjent har en svært lang og lineær avskrivningstid på 40 og 67 år, for henholdsvis turbiner/generatorer og damanlegg/rørgater.