Vil slå nettselskaper sammen

Småkraftforeninga har tidligere tatt til orde for en gjennomgang av nettstrukturen i Norge, og har lansert muligheten for å slå sammen mindre nettselskaper for å redusere nettariffene og øke investeringsevnen. Småkraftforeninga har tidligere pekt på at hele 45% av alle nettselskapene har under 5 000 forbrukskunder. Nå kommer Pareto Securities etter og foreslår det samme. Direktør Lars Ove Skorpen i Pareto Securities mener det er stort potensial for å redusere nettleiene gjennom å slå sammen nettselskaper.
Han sier til Aftenposten at kommuner bør være opptatt av å gi sine innbyggere og næringsliv en lav og konkurransedyktig nettleie, og den enkleste måten er å slå sammen nettselskaper. Skorpen sier videre at hvis flere av de små nettselskapene slår seg sammen med noen av de store vil nettleien bli tilsvarende lik nettleien til det store nettselskapet. Slik kan flere kommuner og dens innbyggere spare flerfoldige millioner kroner i utgifter hvert år.

Småkraftforeninga mener selsvagt at disse uttalelsene er interessante og vi håper myndighetene merker seg gevinsten ved sammenslåing.

Les hele saken her: http://www.aftenposten.no/forbruker/pengenedine/article2941787.ece

Se også: http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nordland/1.6494195