Småkraftforeninga gir innspill til nytt utdanningstilbud

Universitetet for miljø- og biovitenskap, UMB, ønsker å etablere en nytt studietilbud: Master i Fornybar energi. UMB som ligger på Ås i Akershus ønsker å tilby mastersstudiet i fornybar energi fra 2010. Småkraftforeninga gir innspill til utviklingen av studieprogrammet, og vi ønsker naturlig nok at småskala vannkraftproduksjon skal få en naturlig plass i studiet (noe det forøvrig får).
Småkraftforeninga mener den foreløpige studieskissen virker svært lovende og tror det vil være en interesse både blant studentene og ikke minst potensielle arbeidsgivere for et slikt tilbud.