Fylkesmannen vil ha utbyggingsstopp

Fylkesmannen i Sogn & Fjordane ønsker utbyggingsstopp av minikraftverk i Gaularvassdraget. Fylkesmannen begrunner dette synet med at det i deler av Gaularvassdraget er bygt ut så mange kraftverk, at det er i ferd med å gå ut over vassdraget sine kvaliteter som vernet vassdrag. Småkraftforeninga minner om at utbygging av minikraftverk i vernede vassdrag skjer på en spesielt skånsom måte hvor det settes svært strenge krav til minstevassføring m.v. Naturinngrepet må derfor kunne betraktes som minimalt i forhold til nytten.

Småkraftforeninga vil også påpeke at utbygging av minikraftverk i vernede vassdrag i all hovesak skjer i sideelver/bekker til hovedvassdraget og at det var hovedvassdraget som opprinnelig ble vernet, ikke sidelever og nedslagsfeltet forøvrig. Dette kom med sammen med vannressursloven i 2001.

Småkraftforeninga mener fylkesmannen bør ha fokus på hovedvassdraget som altså var det opprinnelige verneobjektet, og ikke sidebekkene som kom med i dragsuget senere.

Les om saka her: http://www.firda.no/nyhende/article4151186.ece