Robin Kåss sår tvil om en avklaring i sertifikatsaken

I dagens Nationen etterlyser Frp’s Ketil Solvik-Olsen grønne sertifikater for å kunne utløse ny fornybar energi. I tillegg sår statssekretær Robin Kåss tvil om et felles sertifikatmarked vil få en avklaring innen 1. oktober i år som tidligere lovet. Solvik-Olsen gir også Regjeringens satsning med Enova det glatte lag og kaller den mislykket. Småkraftforeninga mener Regjeringens satsning på Enova er ensidig og fungerer i realiteten som en sovepute når det gjelder en satsning på andre fornybare energibærere som småskala vannkraft.
I samme artikkel går det frem at OED sannsynligvis vil skyve på deadline for å ble enige med svenskene. Dette er dramatiske nyheter og Småkraftforeninga krever at denne datoen står fast og vi må få forsikringer fra Regjeringen om dette. Hvis ikke vil Småkraftforeninga oppfordre sine medlemmer om å utsette alle prosjekter til situasjonen er avklart.

SP’s Erling Sande markerer at det fortsatt er uenighet innad i regjeringen med hensyn på hvem som faktisk skal omfattes av ordningen. Sande og SP mener at også småkraften skal være sertifikatberettighet, mens SV har vært like tydelige på at det kun er mikro- og minikraftverkene som skal få slik støtte.

Småkraftforeninga mener akkurat den debatten er helt meningsløs all den tid en sertifikatordning uten småkraftverkene er en meningsløs ordning, og at en implementering med Sverige da vil være helt umulig siden svenskene gir sertifikater til alle kraftverk opp til 15 MW.

Les mer her: http://www.nationen.no/nyhet/article4156314.ece