Kåss utsetter sertifikatene

Statssekretær Robin Kåss utsetter nå sertifikatene på ubestemt tid. Det opprører Småkraftforeninga. På Nationens hjemmesider kommenterer Småkraftforeninga Kåss sine uttalelser om at regjeringen ikke vil klare å holde den lovede fristen for å få en avklaring med svenskene nemlig 1. oktober 2009.
Dermed er sertifikatene like fjernt som de alltid har vært og Småkraftforeninga er forundret over at denne Regjeringen ikke har benytter seg av den lissepasningen som en støtteordning for ny fornybar energiproduksjon er. Det ville gitt regjeringen en energipolitisk og energipolitisk fjær i hatten. En slik fjær kunne sikkert vært greit å tatt med seg inn i valgkampen.

At Kåss avviser Småkraftforeninga med å vise til at det er markedskreftene som bestemmer holder rett og slett ikke. Det er mulig Småkraftforeninga er naiv fordi vi har trodd at noe av poenget var å fremskaffe ny fornybar energi, ikke bare energi.

I stedet er det Kårstøanlegget som prioriteres godt hjulpet av lave gasspriser, men i realiteten illustrerer Kårstøs oppstandelse som kraftprodusent, en total mangel på indre sammenheng siden det å presse inn sterkt CO2-forurensende gasskraft inn i et elmarkedet nå, bare vil eskalere fallet i kraftprisene og dermed gjør det vesentlig vanskeligere å bygge ut CO2-fri kraftproduksjon uten støtte.

Les mer her: http://www.nationen.no/nyhet/article4158980.ece