Enova utlyser ny søknadsrunde for vindkraft

OED sier i dag følgende om Enovas nye utlysning: “Tiltakspakken fra Regjeringen har gitt Enova mulighet til å utlyse flere søknadsrunder innenfor alle sine områder. Denne ekstra utlysningen skal bidra til å få frem flere vindkraftprosjekter i Norge”. På OEDs hjemmsider står det videre:
“- Det er viktig at Enova kommer raskt i gang med utlysning for vindkraft. Dermed får vi frem flere prosjekter i nærmeste fremtid. Jeg er utålmodig når det gjelder å oppnå resultater og å skape nye grønne arbeidsplasser. Mitt håp er derfor at aktørene griper denne muligheten til å realisere fremtidens energiprosjekter, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Enova forventer å bruke om lag 2,5 milliarder kroner på vindkraft de neste to årene, inntil målet på 3 TWh er nådd. Frem til nå har Enova støttet om lag 1,4 TWh. Det skal gjennomføres to utlysningsrunder i 2009 og minimum èn utlysningsrunde i 2010. Det er ingen vesentlige endringer i kriteriene i programmet i 2009 i forhold til 2008. For å kunne søke er det et absolutt krav at vindparken må ha endelig konsesjon og tilgang på tilstrekkelig nettkapasitet.”

Småkraftforeninga har ingenting i mot vindkraftstøtteprogrammet til Enova, snarere tvert om, men vi synes kontrasten til den manglende småkraftsatsningen er underlig stor.

Hva er det som gjør at småkraften ikke når opp eller frem hos OED i forhold til støtteordninger? Og hvorfor følger ikke Regjeringen opp sitt eget klimaforlik med resten av Stortinget (minus Frp)? Der skulle vi jo som kjent få investeringsstøtte mens venter på sertifikatene.

Søknadsfristen, for potensielle vindkraftprodusenter altså, er forøvrig 15. mai 2009. Alle andre forholder seg rolig.