Riis-Johansen sier småkraften er viktig

På Olje- og energidepartementets hjemmesider sier Olje- og energiministeren at småkraften er viktig i miljøkampen Riis-Johansen sier videre følgende:
“- Dersom vi ikke lykkes i å få frem mer grønn fornybar energi, lykkes vi ikke i klimakampen. Her spiller småkrafta en helt sentral rolle, sa olje- og energiministeren til et fullt grendehus i Samnanger.”

Småkraftforeninga er glad for støtten fra statsrådem, men etterlyser samtidig klare virkemidler for å få frem mer småkraft.

Les mer her: http://www.regjeringen.no/nb/dep/oed/aktuelt/nyheter/2009/-smakraft-er-viktig-i-miljokampen.html?id=547782