Småkraftforeninga deltok på stort småkraftmøte i Samnanger

I forbindelse med at Fylkesmannen i Hordaland markerte avslutningen av sitt småkraftprosjekt, ble det avholdt et stort småkraftmøte i Samnanger. Om lag 200 småkraftinteresserte hadde møtt opp. Hovedtrekkplaster var selvfølgelig Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen. I tillegg var det en rekke innlegg fra ulike foredragsholdere, deriblant daglig leder i Småkraftforeninga.
Riis-Johansen kunne på spørsmål fra Småkraftforeninga bekrefte at datoen for en avklaring med Sverige om et felles sertifikatsystem den 1. oktober 2009 står fast.

Riis-Johansen var forvrig opptatt at forholdet mellom en invesetringsplikt for nettselskapene og en utvidet adgang til å fastsette anleggsbidrag, må balanseres. Småkraftforeninga presiserte ovenfor statsråden at det har liten hensikt å innføre en investeringsplikt dersom regningen først og fremst veltes over på produsent.

I tillegg var statsråden tydelig på at han vil øke tempoet i småkraftutbygginger og målet var at NVE skal klare å skaksbehandle minst 100 søknader i 2009.

Også nettselskapene var representert på møtet, og de er opptatt av at produksjonen skal ta en større andel av kostnadene i forhold til forbrukskundene.

Småkraftforeninga vil advare mot en slik utvikling fordi dette vil være det motsatte av å stimulere ny produksjon og det vil dessuten gi forbruket et negativt incitement for sparing, noe som er like viktig som å fremskaffe ny produksjon.

Les et referat fra møtet også her: http://www.nationen.no/nyhet/article4166712.ece